Michał Dworczyk

Dotychczasowe

przedsięwzięcia

Od początku mojej służby publicznej zajmowałem się bezpieczeństwem oraz zarządzaniem administracją rządową. W trakcie ostatnich dwóch kadencji wykazałem się skutecznością w walce o sprawy Dolnego Śląska. Moim szczególnym zadaniem w Parlamencie Europejskim będzie kierowanie środków dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Michał Dworczyk

Dotychczasowe

przedsięwzięcia

Od początku mojej służby publicznej zajmowałem się bezpieczeństwem oraz zarządzaniem administracją rządową. W trakcie ostatnich dwóch kadencji wykazałem się skutecznością w walce o sprawy Dolnego Śląska. Moim szczególnym zadaniem w Parlamencie Europejskim będzie kierowanie środków dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Co zrobiłem do tej pory w obszarze bezpieczeństwa?

Co zrobiłem do tej pory w obszarze bezpieczeństwa?

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej

Jako wiceminister obrony narodowej byłem nie tylko odpowiedzialny za wspieranie budowy pierwszych trzech brygad Wojsk Obrony Terytorialnej ale również za wprowadzenie przepisów umożliwiających szybkie pozyskanie sprzętu i uzbrojenia dla WOT. Rozwiązania wówczas wprowadzone funkcjonują do dziś a WOT jest rodzajem sił zbrojnych, który najefektywniej pozyskuje sprzęt i uzbrojenie.

Nowoczesny sprzęt dla polskiej armii

Wspierałem wprowadzenie nowoczesnego polskiego sprzętu – m.in. karabinek GROT, moździerz 60 mm, drony uderzeniowe Warmaite. Wyposażając WOT w sprzęt i uzbrojenie kładłem nacisk na pozyskanie jak największej jego części w Polsce. Obowiązkiem państwa jest dołożenie wszelkich starań aby posiadać autonomię produkcji jak największej części uzbrojenia. Dlatego doprowadziłem m.in. do przyspieszenia wprowadzenia karabinka GROT do WP (pierwotna data to 2021 rok), z mojej inicjatywy uruchomiono prace i w błyskawicznym tempie wprowadzono na uzbrojenie lekki moździerz 60 mm.

Szkolenie wojskowe młodzieży

Do moich obowiązków jako wiceministra obrony narodowej należało również wspieranie działań na rzecz kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych wśród młodzieży. Z mojej inicjatywy powstał program certyfikowanych klas mundurowych w szkołach średnich, w których młodzież przygotowywała się do podjęcia służby wojskowej. Zapoczątkowałem również program dobrowolnego szkolenia studentów „Legia Akademicka” oraz program budowy tanich, samorządowych strzelnic: „Strzelnica w każdym powiecie”.

Wojna na Ukrainie

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę, szczególnie w pierwszych tygodniach walk pojawiła się potrzeba skoordynowania działań administracji państwa w zakresie wsparcia militarnego oraz humanitarnego. W ramach działań podjętych przez administrację państwową byłem odpowiedzialny m.in. za: dostarczanie (poza zasobami Wojska Polskiego) pierwszych transportów uzbrojenia na Ukrainę, zabezpieczenie logistyczne pierwszych rozmów dot. zawieszenia broni między Rosją, a Ukrainą, które odbywały się na terenie Białorusi, organizację pierwszych transportów pomocy humanitarnej, które skierowane były do częściowo otoczonych przez wojska rosyjskie Kijowa i Charkowa.

Co zrobiłem dla naszego regionu?

Budowa dróg ekspresowych S8 i S5 na południu Dolnego Śląska

Budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Budowa hali sportowej
i szpitala w Lubinie

Wsparcie inwestycji w WSSE na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Powstanie strefy inwestycyjnej Euro-Park Ząbkowice Śląskie

Remonty i rewitalizacja kolei, zakup nowego taboru dla KD

Rewitalizacja zabytków na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Pozyskiwanie środków na infrastrukturę sportową w regionie

Co zrobiłem dla regionu?

Budowa dróg ekspresowych S8 i S5 na południu Dolnego Śląska

Budowa Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Budowa hali sportowej
i szpitala w Lubinie

Budowa drogi ekspresowej S94

Wsparcie inwestycji w WSSE na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Powstanie strefy inwestycyjnej Euro-Park Ząbkowice Śląskie

Wsparcie inwestycji w LSSE na północy Dolnego Śląska

Remonty i rewitalizacja kolei, zakup nowego taboru dla KD

Pozyskiwanie środków na infrastrukturę sportową w regionie

Rewitalizacja zabytków na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich i OSP

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Close Search Window