Michał Dworczyk

Kilka słów o mnie

i mojej historii

Poseł na Sejm RP od 2015 roku. W latach 2017 – 2023 Wiceminister Obrony Narodowej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Członek Rady Ministrów. Obecnie Poseł, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wzmacniania Bezpieczeństwa RP, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Michał Dworczyk

Kilka słów o mnie

i mojej historii

Poseł na Sejm RP od 2015 roku. W latach 2017 – 2023 Wiceminister Obrony Narodowej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Członek Rady Ministrów. Obecnie Poseł, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wzmacniania Bezpieczeństwa RP, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Korzenie i rodzina

Pochodzę z rodziny o patriotycznych tradycjach. Mój dziadek, rotmistrz Kazimierz Lenartowicz (Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych) służył w II Korpusie Wojska Polskiego w Rosji. Jako młody porucznik dowodził szwadronem ułanów w szarży pod Kaniowem oraz walczył w wojnie polsko–bolszewickiej. Po kampanii 1939 roku, 3 lata spędził w łagrach, by następnie wraz z armią gen. Andersa opuścić Związek Sowiecki. Zmarł na emigracji, nie mogąc z powodów politycznych wrócić do Polski. 

Drugi dziadek – kpt. lekarz Marian Dworczyk (Order Polonia Restituta) był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, a następnie wojny polsko–bolszewickiej. Po jej zakończeniu prowadził praktykę lekarską na Śląsku, a następnie w centralnej Polsce. Był znanym lokalnie społecznikiem angażującym się w inicjatywy patriotyczne. Za ratowanie Żydów podczas II wojny Światowej uhonorowany został tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Mój tata – Jan Dworczyk, farmaceuta, w czasie wojny był harcerzem Szarych Szeregów ps. „Michał”. Po wojnie dużą część życia poświęcił rozwojowi turystyki pieszej i kajakowej w ramach PTTK. Moja mama jest emerytowaną geodetką. Jako działaczka „Solidarności” kolportowała prasę i książki ukazujące się w tzw. drugim obiegu. W roku 1982, mając siedem lat, po raz pierwszy trafiłem wraz z mamą na antykomunistyczną demonstrację.

Z moją żoną Agnieszką, z wykształcenia nauczycielką języka francuskiego, poznaliśmy się w harcerstwie. Oboje przez wiele lat pełniliśmy służbę jako instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 2002 roku jesteśmy małżeństwem wychowującym czwórkę dzieci: Marysię, Zosię, Antka i Janka.

Polityka i samorząd

Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2002 roku. W latach 2006–2015 byłem radnym: Dzielnicy Śródmieście, miasta st. Warszawy, Sejmiku Mazowieckiego. W 2015 roku zostałem wybrany posłem na Sejm RP z okręgu Wałbrzyskiego i do dziś mam zaszczyt reprezentować w Sejmie mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego.

 

W latach 2005-2007 pracowałem jako główny doradca Prezesa Rady Ministrów, zaś w latach 2008-2010, byłem doradcą Prezydenta RP. W obu przypadkach zajmowałem się wspieraniem Polaków poza granicami kraju oraz polityką historyczną.

W 2015 roku zostałem posłem, przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jestem współautorem ustawy o Karcie Polaka, ustawy tworzącej Krzyż Wschodni (odznaczenie dla osób ratujących Polaków na Kresach) oraz uchwały Sejmu ustanawiającej święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci o Polakach zamordowanych przez Ukraińskich Nacjonalistów.

W latach 2016-2017 roku jako poseł, członek sejmowej Komisji Obrony Narodowej pracowałem, a następnie prezentowałem nowelizację ustawy o Powszechnym Obowiązku Wojskowym – tworzącą Wojska Obrony Terytorialnej. W 2017 roku, jako wiceminister Obrony Narodowej, nadzorowałem i wspierałem proces budowy WOT. Wspierałem wprowadzanie nowoczesnego polskiego sprzętu wojskowego do naszej armii – m.in. karabinka GROT, moździerza 60 mm, czy dronów uderzeniowych Warmate. Z mojej inicjatywy, utworzone zostały w MON programy: dobrowolnego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”, certyfikowanych klas mundurowych w szkołach średnich oraz „Strzelnica w każdym powiecie”.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przez sześć lat (2017–2023) miałem zaszczyt kierować Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2019–2024 pracować w rządzie jako członek Rady Ministrów. Moim zadaniem było zbudowanie sprawnego urzędu, który efektywnie wspomaga pracę Premiera oraz rządu. Ponadto, wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych premier powierzał mi zadania związane z koordynacją działań różnych działów administracji. W trakcie pandemii COVID 19 byłem odpowiedzialny m.in. za budowę szpitali tymczasowych – w tym pierwszego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, w którym hospitalizowano blisko 2 tysiące osób. Wspólnie z innymi działami administracji opracowałem i wdrożyłem Narodowy Program Szczepień.

Bez wątpienia największym wyzwaniem była organizacja pomocy militarnej, dyplomatycznej oraz humanitarnej w pierwszych miesiącach wojny dla Ukrainy. Byłem odpowiedzialny za organizację pierwszych pokojowych rozmów ukraińsko–rosyjskich na terenie Białorusi, organizowałem za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pierwsze transporty broni i amunicji na Ukrainę, dostarczaliśmy pomoc żywnościową i medyczną dla ludności cywilnej na bezpośrednim zapleczu frontu w takich miejscowościach jak: Charków, Kupiańsk, Słowiańsk czy Bachmut. Inicjowałem również i wspierałem negocjacje, które doprowadziły do podpisania największego kontraktu polskiego przemysłu zbrojeniowego po 1989 roku – na dostawę armato–haubic KRAB dla walczącej Ukrainy (wartość ok. 2,7 mld. zł)

Region

W 2023 r. ponownie zostałem posłem na Sejm RP, reprezentując mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Polsko-Ukraińskiej Grupy Bilateralnej oraz przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Odporności RP.

W trakcie ostatnich dwóch kadencji parlamentarnych wykazałem się skutecznością w walce o sprawy Dolnego Śląska. Byłem zaangażowany w pozyskanie środków na Dolnośląskie Centrum Onkologi. Dzięki mojej pomocy zostały przyjęte decyzje i pozyskane środki na budowę Dróg Ekspresowych: S5, S8, S94. Po latach starań doprowadziłem do utworzenia liczącej ponad 120 ha strefy inwestycyjnej pod Ząbkowicami Śląskimi. Aktywnie wspierałem działania specjalnych stref ekonomicznych – wałbrzyskiej oraz legnickiej w pozyskiwaniu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego regionu.

/ Kazimierz Lenartowicz /

/ Marian Dworczyk /

/ z żoną i dziećmi /

Korzenie i rodzina

Pochodzę z rodziny o patriotycznych tradycjach. Mój dziadek, rotmistrz Kazimierz Lenartowicz (Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych) służył w II Korpusie Wojska Polskiego w Rosji. Jako młody porucznik dowodził szwadronem ułanów w szarży pod Kaniowem oraz walczył w wojnie polsko–bolszewickiej. Po kampanii 1939 roku, 3 lata spędził w łagrach, by następnie wraz z armią gen. Andersa opuścić Związek Sowiecki. Zmarł na emigracji, nie mogąc z powodów politycznych wrócić do Polski.

Drugi dziadek – kpt. lekarz Marian Dworczyk (Order Polonia Restituta) był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego, a następnie wojny polsko–bolszewickiej. Po jej zakończeniu prowadził praktykę lekarską na Śląsku, a następnie w centralnej Polsce. Był znanym lokalnie społecznikiem angażującym się w inicjatywy patriotyczne. Za ratowanie Żydów podczas II wojny Światowej uhonorowany został tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Mój tata – Jan Dworczyk, farmaceuta, w czasie wojny był harcerzem Szarych Szeregów ps. „Michał”. Po wojnie dużą część życia poświęcił rozwojowi turystyki pieszej i kajakowej w ramach PTTK. Moja mama jest emerytowaną geodetką. Jako działaczka „Solidarności” kolportowała prasę i książki ukazujące się w tzw. drugim obiegu. W roku 1982, mając siedem lat, po raz pierwszy trafiłem wraz z mamą na antykomunistyczną demonstrację.

Z moją żoną Agnieszką, z wykształcenia nauczycielką języka francuskiego, poznaliśmy się w harcerstwie. Oboje przez wiele lat pełniliśmy służbę jako instruktorzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 2002 roku jesteśmy małżeństwem wychowującym czwórkę dzieci: Marysię, Zosię, Antka i Janka.

Polityka i samorząd

Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2002 roku. W latach 2006–2015 byłem radnym: Dzielnicy Śródmieście, miasta st. Warszawy, Sejmiku Mazowieckiego. W 2015 roku zostałem wybrany posłem na Sejm RP z okręgu Wałbrzyskiego i do dziś mam zaszczyt reprezentować w Sejmie mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego.

W latach 2005-2007 pracowałem jako główny doradca Prezesa Rady Ministrów, zaś w latach 2008-2010, byłem doradcą Prezydenta RP. W obu przypadkach zajmowałem się wspieraniem Polaków poza granicami kraju oraz polityką historyczną.

W 2015 roku zostałem posłem, przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jestem współautorem ustawy o Karcie Polaka, ustawy tworzącej Krzyż Wschodni (odznaczenie dla osób ratujących Polaków na Kresach) oraz uchwały Sejmu ustanawiającej święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci o Polakach zamordowanych przez Ukraińskich Nacjonalistów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przez sześć lat (2017–2023) miałem zaszczyt kierować Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2019–2024 pracować w rządzie jako członek Rady Ministrów. Moim zadaniem było zbudowanie sprawnego urzędu, który efektywnie wspomaga pracę Premiera oraz rządu. Ponadto, wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych premier powierzał mi zadania związane z koordynacją działań różnych działów administracji. W trakcie pandemii COVID 19 byłem odpowiedzialny m.in. za budowę szpitali tymczasowych – w tym pierwszego szpitala na Stadionie Narodowym w Warszawie, w którym hospitalizowano blisko 2 tysiące osób. Wspólnie z innymi działami administracji opracowałem i wdrożyłem Narodowy Program Szczepień.

Bez wątpienia największym wyzwaniem była organizacja pomocy militarnej, dyplomatycznej oraz humanitarnej w pierwszych miesiącach wojny dla Ukrainy. Byłem odpowiedzialny za organizację pierwszych pokojowych rozmów ukraińsko–rosyjskich na terenie Białorusi, organizowałem za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pierwsze transporty broni i amunicji na Ukrainę, dostarczaliśmy pomoc żywnościową i medyczną dla ludności cywilnej na bezpośrednim zapleczu frontu w takich miejscowościach jak: Charków, Kupiańsk, Słowiańsk czy Bachmut. Inicjowałem również i wspierałem negocjacje, które doprowadziły do podpisania największego kontraktu polskiego przemysłu zbrojeniowego po 1989 roku – na dostawę armato–haubic KRAB dla walczącej Ukrainy (wartość ok. 2,7 mld. zł).

Region

W 2023 r. ponownie zostałem posłem na Sejm RP, reprezentując mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. Jestem wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Polsko-Ukraińskiej Grupy Bilateralnej oraz przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Odporności RP.

Close Search Window